رگبار پراکنده باران و رعد و برق به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود که بعد از ظهر با افزایش ابر و در برخی مناطق استان با رگبار پراکنده باران واحتمال رعد و برق و وزش موقت باد نسبتا […]

رگبار پراکنده باران و رعد و برق

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم بود که بعد از ظهر با افزایش ابر و در برخی مناطق استان با رگبار پراکنده باران واحتمال رعد و برق و وزش موقت باد نسبتا شدید همراه خواهد شد. تا روز شنبه همچنان شرایط برای رگبارهای پراکنده با احتمال رعدوبرق در ساعات بعدازظهر فراهم خواهد بود.

همچنین طی امروز غبار آلودگی خفیفی نیز انتظار می رود. دمای بیشینه هوا طی روزهای آینده تغییرات قابل توجهی نخواهد یافت ولی روز شنبه دمای کمینه با کاهش نسبی همراه خواهد شد.