روش بک واش سختی گیر رزینی بک واش رزینی به عملیاتی گفته می‌شود که در طی آن احیای رزین ها یا شست و شوی آنها به همراه نمک برای حفظ بهتر فرآِند و بازدهی سختی گیر رزینی انجام می‌شود که به عبارت کامل تری به آن بک واش رزین (resin backwash) گفته می‌شود. انجام درست […]

روش بک واش سختی گیر رزینی

بک واش رزینی به عملیاتی گفته می‌شود که در طی آن احیای رزین ها یا شست و شوی آنها به همراه نمک برای حفظ بهتر فرآِند و بازدهی سختی گیر رزینی انجام می‌شود که به عبارت کامل تری به آن بک واش رزین (resin backwash) گفته می‌شود. انجام درست و صحیح بک واش رزین ها به روش اصولی، ارتباط مستقیمی با نحوه عملکرد بهینه سختی گیر رزینی آّب دارند. ما در این مطلب می‌خواهیم به روش و نحوه این عملیات بک واش بپردازیم.

نحوه بک واش سختی گیر رزینی به چه شکل می‌باشد؟

نحوه بک واش سختی گیر رزینی در واقع به این شکل می‌باشد که بک واش رزینهای کاتیونی و یا آنیونی سبب بازگشت بازده سختی گیر رزینی در انجام تبادل یونی را می‌شود. احیا کردن رزین های درون سختی گیر به هر شکلی(آنیونی و یا کاتیونی) امری بسیار حائز اهمیت می‌باشد و باید بطور مداوم و درطی زمان های مختلف به آن دقت بسیار زیادی شود. در واقع می‌توان گفت بخشی از مدت سرویس و کارکرد دستگاه باید معطوف به باز احیا رزینها گردد.

بک واش یا احیا رزین سختی گیر به چند شکل انجام می‌شود؟

روش اول: بک واش خودکار(اتوماتیک)

در این روش به شکل اتوماتیک با گذر زمان میزان مشخص دبی یا گذر زمانی مشخص در حالت بک واش قرار می‌گیرد. در بیانی ساده تر می‌توان گفت شیر اتوماتیک با اعمال تنظیمات اولیه به وسیله ی مانیتور زمان بندی مورد نیاز جهت احیا را فراهم می‌کند. این مدت زمان مورد نیاز تشخیص داده شده برای بک واش رزین ها بستگی به نوع کاربری یا میزان سختی آب مصرفی متغیر می‌باشد. این روش به گونه ای انجام می‌شود که با تغییر دادن حالت شیر اتوماتیک به شکل احیا، آب محلول با نمک درون رزین ها منتقل می‌شود. رزین ها پس از شست و شو به شکل منظم به وسیله ی نمک احیا شده و عملکرد خود را بازگردانی می‌کنند.

روش دوم: بک واش دستی(غیر اتوماتیک)

در این روش یک شیر سلوولو چند راهه یا در بعضی مواقع یک شیر پلی پروپیلن در مدار سختی گیر نصب می‌گردد. این شیر های سلوولو معمولأ به رنگ قرمز هستند و به همراه چند مسیر مختلف می‌باشند که این مسیرها به وسیله ی اهرم دستی قابل تنظیم هستند. با تعویض مسیر شیر نیمه اتوماتیک به حالت بک واش آب نمک از درون تانک با کارکرد ویفری شیر به داخل مخزن رزین مکش می‌شود. رزین ها در طی مدت معلوم طراحی شده و در تماس و شستشو با آب نمک قرار می‌گیرند.

مراحل مختلف بک واش غیر اتوماتیک به ترتیب

گام اول: تخلیه آب درون مخزن و جدا سازی رزین ها به وسیله ی جریان آب معمولی

در مرحله اول ابتدا باید دستگاه را از چرخه ی سرویس خارج کنیم و آبی که در درون رزین ها جمع شده است را نیز بطور کامل تخلیه کنیم. برای انجام این کار دسته اهرمی شیر کله گاوی را به حالت شستشو یا wash قرار می‌دهیم و همچنین شیر تخلیه که در قسمت انتهایی دستگاه قرار دارد را نیز باز می‌کنیم. با انجام این عمل آب وارد سختی گیر می‌شود و پس از عبور از بستر رزین سبب شستوشوی رزین ها قبل از شروع احیا و بک واش سختی گیر رزینی می‌گردد. در نتیجه گذر آب از بستر مخزن، دانه های رزین از یکدیگر باز منبسط یا باز شده و شرایط را در جهت احیای رزین فراهم می‌نمایید. این مرحله تا زمانی ادامه دارد که جریان آب تخلیه شده کاملا شفاف شود و به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.

گام دوم: ورود آب نمک به درون مخزن و شروع احیا رزین های سختی گیر

در مرحله دوم احیا رزین های سختی گیر در ابتدا شیر مکش تانک نمک را باز نموده و از سوی دیگر شیر سلوولو را در حالت regeneration یا همان احیا قرار می‌دهیم. ابتدای انجام دادن این حرکت باید مطمئن شویم که مخزن آب نمک حتما به میزان مشخص و مورد نیاز نمک برای احیا را دارا باشد. با انجام این فرایند آب نمک از مخزن نمک سختی گیر مکیده شده و از قسمت بالایی دستگاه بر روی رزین ها پاشیده می‌شود. آب نمک با عبور از قسمت رزین موجب باز احیای رزین های کاتیونی و یا آنیونی می‌شود. با انجام این کار کلسیم و منیزیم موجود جذب شده در سطح رزین به آب بازگشت داده می‌شود و به وسیله ی آب نمک تخلیه می‌گردد. انجام این عملکرد تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی آب نمک موجود در تانک سختی گیر تخلیه بشود.

گام سوم: شستشوی مجدد رزین های محلول در آب نمک با جریان آب معمولی

در این مرحله شستشوی ثانویه رزین ها به وسیله ی جریان آب کاملا معمولی بحساب می‌آید که با انجام این کار رزین ها کاملأ نمک های موجود در خود را به آب پس داده و شیرین می‌شوند. این عملکرد باید تا زمانی که آب خروجی شیرین گردد ادامه پیدا کند. زمان لازم برای انجام این مرحله توسط یک اپراتور ماهر با گذشت چندین دوره انجام این مرحله بطور تجربی بدست خواهد آمد.

گام چهارم: آماده سازی مخزن سختی گیر رزینی در جهت تولید مجدد آب نرم

در گام چهارم و آخر احیا رزین های سختی گیر، نیاز است که منبع سختی گیر را پر از آب کرده و پس شیر تخلیه بسته شود و شیر مخزن نمک باز شود. اهرم شیر چند راهه را در حالت سرویس یا service قرار داده شود، به این دلیل که منبع سختی گیر و تانک نمک توامأ از آب غنی گردد. سپس بعد از پر شدن تانک نمک از آب شیر مخزن نمک را بسته و شیر خروجی سختی گیر را باز نمودهو پس از آن خروج آب گرم قابل استفاده نتیجه تمامی این فرآیند می‌باشد.

چند نکته مهم ایمنی و زیست محیطی

یکی از نکاتی که در بک واش یا احیا رزین های سختی گیر بسیار مهم می‌باشد یخ زدگی رزین و آب در سختی گیر می‌باشد که باید حتما از آن جلوگیری به عمل می‌آید. یخ زدگی در دستگاه سبب از بین رفتن رزین سختی گیر می‌شود. از طرفی دیگر سختی آب خروجی از دستگاه سختی گیر باید بطور حتمی از طریق شیر نمونه گیری به وسیله ی کیت سنج کنترل شود. که در هنگامی که سختی آب از حد مجاز بیشتر بشود باید نسبت به عمل احیا اقدام شود. که شما می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی مخزن سازه و یا تماس با کارشناسان کارخانجات مخزن سازه اطلاعات کامل تر و دقیق تری نسبت بک واش و احیا دستگاه سختی گیر رزینی بدست آوردید.