راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ۴۵۰ گیگاواتی در چین به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از نیواطلس، چین در حال حاضر بر روی تولید انرژی‌های تجدید پذیر متمرکز شده است. ظرفیت راه اندازی شده در چین در این زمینه در سال ۲۰۲۰ در حدود ۸۹۵ […]

راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ۴۵۰ گیگاواتی در چین

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از نیواطلس، چین در حال حاضر بر روی تولید انرژی‌های تجدید پذیر متمرکز شده است. ظرفیت راه اندازی شده در چین در این زمینه در سال ۲۰۲۰ در حدود ۸۹۵ گیگاوات بوده که بیشتر از مجموع انرژی‌های سبز تولیدشده توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و استرالیا بود.
در حالی که جهان به سرعت در حال سرمایه گذاری بر روی تولید انرژی‌های تجدید پذیر است، چین سریع‌تر از هر کشور دیگری ظرفیت خود را در این حوزه افزایش می‌دهد. هی لیفنگ، مدیر کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، در این مورد گفته است: چین بزرگترین طرح تولید انرژی خورشیدی و بادی را در طول تاریخ در صحرای گوبی با ظرفیت ۴۵۰ گیگاوات راه اندازی خواهد کرد.
حدود ۱۰۰ گیگاوات از این ظرفیت جدید در حال ایجاد است و به ۳۰۶ گیگاوات ظرفیت خورشیدی و ۳۲۸ گیگاوات ظرفیت بادی که قبلاً تا پایان سال ۲۰۲۱ ایجاد شده بود، اضافه می‌شود. شیء جین پینگ رئیس جمهور چین متعهد شده که ظرفیت تولید برق از منابع بادی و خورشیدی را به بیش از ۱.۲ تراوات برساند.
حدود ۴۳.۵ درصد از کل ظرفیت تولید برق جدید کشور چین – معادل بیش از یک تراوات تا اکتبر گذشته – مبتنی بر استفاده از منابع تجدید پذیر است. در عین حال به علت برخی مشکلات فنی، درصد برق واقعی تولید شده توسط منابع تجدید پذیر در چین در حدود ۲۶ درصد است.