دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران  تصاویر منتشر شده یک رسانه فرانسوی نشان می‌دهد گلشیفته فراهانی با برنارد لوی فرانسوی دیدار کرده است.او یک افسر اطلاعاتی فرانسوی است و پروژه اصلی‌اش در وقایع سیاسی و اجتماعی تجزیه آن […]

دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران  تصاویر منتشر شده یک رسانه فرانسوی نشان می‌دهد گلشیفته فراهانی با برنارد لوی فرانسوی دیدار کرده است.او یک افسر اطلاعاتی فرانسوی است و پروژه اصلی‌اش در وقایع سیاسی و اجتماعی تجزیه آن کشور است. امیدوارم براتون خبر   دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران براتون مفید بوده باشه

 
2023-03-05 12:55:53