دلایل ایجاد تصادفات جاده ای یکی از علت های مرگ ومیر انسان ها تصادفات جاده ای می باشد. حتی هزینه وارده در این تصادفات بسیار بالا است زیرا علاوه بر آسیب های جانی ، خسارت های مالی فراوانی هم می زند. هر ساله تعدادی زیادی تصادفات جاده ای رخ می دهد که عده ای از […]

دلایل ایجاد تصادفات جاده ای

یکی از علت های مرگ ومیر انسان ها تصادفات جاده ای می باشد. حتی هزینه وارده در این تصادفات بسیار بالا است زیرا علاوه بر آسیب های جانی ، خسارت های مالی فراوانی هم می زند. هر ساله تعدادی زیادی تصادفات جاده ای رخ می دهد که عده ای از آن ها جان خود را از دست می دهند و عده ای دیگر مجروح می شوند و مجروحیت آن ها در بعضی شرایط باعث آسیب های مخربی مانند قطع عضو یا معلول شدن آن ها می شود.

علت تصادفات جاده ای

طبق تحقیقات صورت گرفته 3 عامل باعث ایجاد تصادفات جاده ای می شود:

 • انسان
 • محیط به خصوص جاده
 • وسایل نقلیه

طبق گزارشات رسیده خطاهای انسانی از دلایل بروز تصادفات می باشد:

 • حدود 95 درصد تصادفات جاده ای به دلیل عامل انسانی می باشد.
 • حدود 35 درصد تصادفات جاده ای به دلیل عامل جاده ای می باشد.
 • حدود 15 درصد تصادفات جاده ای به دلیل وسایل نقلیه می باشد.

با توجه به مباحث بالا نشان می دهد که خطاهای انسانی یکی از مهم ترین دلایل بروز تصادفات می باشد و عامل وسیلۀ نقلیه درصد کمی از دلایل تصادفات جاده ای را داراست. در واقع رعایت درست قوانین راهنمایی و رانندگی توسط انسان ها می تواند باعث کاهش حوادث رانندگی شده و در نهایت جان بسیاری از افرادی که سالانه در جاده ها تردد می کنند را نجات دهد.

طبق تحقیقات عامل انسانی بدون دخالت دو عامل دیگر صورت می گیرد.

حال اگر هر عامل با یکدیگر باشند درصد تصادفات به شکل زیر می شود:

 • عامل انسانی در کنار عامل جاده ای 28 درصد تصادفات را شامل می شود.
 • عامل انسانی در کنار وسایل نقلیه حدود 7 درصد را شامل می شود.
 • عامل جاده ای در کنار وسایل نقلیه حدود 1 درصد را شامل می شود.
 • اگر هر 3 عامل انسانی و جاده ای رو وسایل نقلیه در کنار هم 3 درصد می باشد، دراین میان گزینه شماره 1 عامل انسانی و جاده ای با هم تصادفات بیشتری را ایجاد می کند.

خطاهای انسانی و عواملی که باعث ایجاد تصادفات می شود.

 • خطای تشخیص

زمانی که راننده در تشخیص یک شرایط محیطی اطراف خود دچار خطا شود .ایجاد مشکل می کند که به شرح زیر است:

 • رانندگانی که به دلیل مصرف مواد مخدر، یا نوشیدن های الکلی، داروهای خواب آور رانندگی می کنند.
 • بعضی عوامل داخلی و خارجی که باعث حواس پرتی می شود.
 • رانندگی در بعضی شرایط مانند خستگی برای طولانی مدت

 

 • خطای تصمیم گیری

اگر راننده ای در زمان تصمیم گیری دچار خطا شود باعث ایجاد مشکل می شود که به شرح زیر است:

 • سرعت بالای خودرو
 • نداشتن مهارت کافی در رانندگی که روزهای دور زدن و ترمز کردن و غیره راننده قادر به تصمیم گیری درست نیست.
 • مانورهای اشتباه
 • رفتارهای نا به هنجار

 

 

 • خطاهای عملکردی
 • نداشتن عملکرد مناسب در رانندگی
 • مهارت و آگاهی کم
 • احساس اضطراب و ترس

عامل غیر عملکردی به طور مثال فرد بیهوش می شود و یا سکته می کند.

بعضی مواقع هم شرایط جوی باعث ایجاد تصادفات می شود مانند جاده های لغزنده ، چاله و ریزش سنگ ، بارش شدید باران و مه

حال، نقص و مشکل در وسایل نقلیه هم باعث بروز تصادف می شود:

 • ایجاد مشکل در تایر
 • نقص در ترمزگیری
 • سیستم فرمان دچار مشکل شدن
 • مشکلات جعبه دنده