«خانه سینما» چه زمانی به ثبت رسید؟/اصلاحیه مختاری بر اظهارات نجفی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «خانه سینما» چه زمانی به ثبت رسید؟/اصلاحیه مختاری بر اظهارات نجفی  به گزارش خبرنگار هاریکا، ابراهیم مختاری رییس سیزدهمین هیات مدیره خانه سینما، بعد از انتشار مصاحبه محمدعلی نجفی رییس هیات مدیره پانزدهمین دوره خانه […]

«خانه سینما» چه زمانی به ثبت رسید؟/اصلاحیه مختاری بر اظهارات نجفی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «خانه سینما» چه زمانی به ثبت رسید؟/اصلاحیه مختاری بر اظهارات نجفی  به گزارش خبرنگار هاریکا، ابراهیم مختاری رییس سیزدهمین هیات مدیره خانه سینما، بعد از انتشار مصاحبه محمدعلی نجفی رییس هیات مدیره پانزدهمین دوره خانه سینما با خبرگزاری هاریکا، در یادداشتی بخشی از این اظهارنظرها را اصلاح کرد.
در متن این یادداشت با عنوان «در اصلاح گزارش ثبت خانه سینما» آمده است:
رییس هیات مدیره خانه سینما – آقای محمدعلی نجفی – در مصاحبه ۴ شهریور با خبرگزاری هاریکا در پایان گفتگو اظهار کرده است: «کارهای بسیاری کردیم که از آن جمله ثبت خانه سینماست.»
این توضیح درستی از کاری که انجام شده نیست. خانه سینما به عنوان «موسسه فرهنگی» سال‌هاست که به ثبت رسیده است.
«سازمان ثبت شرکت‌ها» که مرجع تشخیص قانونی بودن مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات است، از دوره‌ای، برای پذیرش انتخابات مجمع عمومی خانه خواستار «شناسه اعضای مجمع عمومی» خانه شد. مجمع عمومی خانه از تشکل‌های عضو خانه سینما تشکیل شده‌اند که اعضای حقوقی هستند. این تشکل‌ها به علت غفلت خود و مدیریت خانه و مدیریت وزارت ارشاد، تا این تاریخ، نسبت به رسمیت و قانونی شدن شان – که آنان را دارای شناسه رسمی می‌کرد– اقدام نکرده بودند.
در تاریخ درخواست شناسه از سوی سازمان ثبت هم، وزارت ارشاد همچنان از قانونی شدن آنان – به عنوان تشکل‌های عضومحور – ناتوان بود. در نتیجه سازمان ثبت از پذیرش رسمیت مجمع عمومی خانه سینما و رسمیت بخشیدن به مدیریت منتخب این مجمع خودداری می‌کرد. پیامد این خودداری، قانونی نبودن مدیریت خانه برای نمایندگی خانه در نهادهای رسمی و امضا اسناد تعهدآور خانه بود.
مدیریت خانه برای رفع این مشکل، از تشکل‌های عضو خود خواست با تاسیس تشکل‌های خود در وزارت کار شناسه رسمی به‌دست آورند.
اجرای این سیاست از مجمع عمومی دوره چهاردهم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ آغاز شد. مدیریت خانه، نخستین گروه اعضای ثبت شده در وزارت کار را، به جای تشکل‌های عضو خانه سینما، در این مجمع عمومی نشاند. اکنون، با توضیح آقای نجفی، به نظر می‌رسد اقدامی که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، در این دوره به نتیجه رسیده است و رسمیت مجمع عمومی خانه – و مدیریت برگزیده این مجمع – در سازمان ثبت پذیرفته شده است که تبعاً در روزنامه رسمی هم – به عنوان مجمع قانونی – اعلام می‌شود. این اقدام را نباید به عنوان «ثبت خانه سینما» تلقی کرد.
نقد نیک و بد این سیاست و پیامدهای آن، موضوعی است که در فرصتی مناسب باید به آن پرداخت. امیدوارم براتون خبر   «خانه سینما» چه زمانی به ثبت رسید؟/اصلاحیه مختاری بر اظهارات نجفی براتون مفید بوده باشه

 
2022-08-30 10:12:10