جذب سرباز معلم در زنجان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان؛ از بین مشمولان وظیفه داوطلب خدمت در آموزش و پرورش با مدرک تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سرباز معلم می‌پذیرد.

جذب سرباز معلم در زنجان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان؛ از بین مشمولان وظیفه داوطلب خدمت در آموزش و پرورش با مدرک تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سرباز معلم می‌پذیرد.