ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی و پیش‌دبستانی زنجان از اول خرداد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،ثبت‌نام دانش‌آموزان سایر پایه‌های تحصیلی مقطع ابتدایی پس از تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه می‌یابد و نیازی به مراجعه حضوری به مدارس برای ثبت نام این دانش آموزان نیست. پیش‌ثبت نام […]

ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی و پیش‌دبستانی زنجان از اول خرداد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،ثبت‌نام دانش‌آموزان سایر پایه‌های تحصیلی مقطع ابتدایی پس از تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه می‌یابد و نیازی به مراجعه حضوری به مدارس برای ثبت نام این دانش آموزان نیست.

پیش‌ثبت نام به شیوه غیرحضوری از طریق سامانه الکترونیکی http://pada.medu.ir و در صورت ضرورت ثبت نام به شیوه حضوری در مناطق کم برخوردار و فاقد زیرساخت‌های اینترنتی از طریق سیستم نوبت‌دهی به منظور پیشگیری از ازدحام خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام می‌شود.