تلف شدن ۵۰ راس دام سبک بر اثر حمله گرگ در جرگلان به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان شمالی ،یک دامدار از تلف شدن ۵۰ راس دام اهالی یک روستا بر اثر حمله یک گرگ، رم کردن و پرت شدن آنها از روی تپه خبر داد . عزیز وحیدی دامداری از اهالی روستای […]

تلف شدن ۵۰ راس دام سبک بر اثر حمله گرگ در جرگلان

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان شمالی ،یک دامدار از تلف شدن ۵۰ راس دام اهالی یک روستا بر اثر حمله یک گرگ، رم کردن و پرت شدن آنها از روی تپه خبر داد .

عزیز وحیدی دامداری از اهالی روستای اشرف السلام گفت: دو شب گذشته بر اثر حمله گرگ و رم کردن گله متاسفانه ۳۰ راس گوسفند ۴ نفر از اهالی به دلیل پرت شدن از بلندی یک تپه در جا تلف شد و ۲۰ راس آن نیز بر اثر شکم پارگی از بین رفت .

وی با بیان اینکه این تلفات بجز دام هایی بوده که دچار شکستگی پا شده اند، اضافه کرد: ۵۰ راس گوسفند نیز دچار شکستگی شدند که در کل می توان گفت یک صد راس تلفات از یک گله ۷۰۰ راسی در حال حرکت و چرا اتفاق افتاده است.