بنیاد واکنش اضطراری برای حفظ امنیت سایبری در اروپا تاسیس می شود به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری  بنیاد واکنش اضطراری برای حفظ امنیت سایبری در اروپا تاسیس می شود , به گزارش هاریکا خبر به نقل از رویترز، تشدید جنگ اوکراین و افزایش استفاده از ابزار سایبری برای حمله به زیرساخت‌های […]

بنیاد واکنش اضطراری برای حفظ امنیت سایبری در اروپا تاسیس می شود

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری  بنیاد واکنش اضطراری برای حفظ امنیت سایبری در اروپا تاسیس می شود , به گزارش هاریکا خبر به نقل از رویترز، تشدید جنگ اوکراین و افزایش استفاده از ابزار سایبری برای حمله به زیرساخت‌های اینترنتی موجب این تصمیم شده است. قرار است کمیسیون اروپا به این موضوع رسیدگی کند.
وزرای مخابرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در شهر نور فرانسه با یکدیگر دیدار می‌کنند تا در این زمینه بحث و تبادل نظر کنند.
در پیش‌نویس طرح آماده شده در این زمینه تصریح شده است: امکان تأثیرپذیری شبکه‌های اینترنتی کشورهای اروپایی از چنین حمله‌ای وجود دارد و لذا ضرورت دارد اتحادیه اروپا گامی به پیش بگذارد و یک برنامه جامع برای حفظ امنیت سایبری خود طراحی کند.
در ادامه این پیش‌نویس آمده است: چشم‌انداز فعلی ژئوپلیتیک و تأثیر آن بر فضای سایبری نیاز به آمادگی کامل اتحادیه اروپا برای حملات سایبری دامنه دار را تقویت کرده است. بنیاد یادشده به تحقق این هدف کمک می‌کند.
این وزرا همچنین خواستار وضع مقررات بیشتر برای ایمن سازی زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و محصولات دیجیتال و جلب همکاری شرکت‌های فناوری برای کمک به حفظ امنیت سایبری کشورهای اروپایی شدند.