بارش های رگباری و پراکنده از جمعه تا یکشنبه به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی برای امروز آسمانی غبارآلود پیش بینی می گردد که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد. انتظار می رود طی روزهای آینده همچنان شرایط غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا ادامه داشته باشد. […]

بارش های رگباری و پراکنده از جمعه تا یکشنبه

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی برای امروز آسمانی غبارآلود پیش بینی می گردد که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد. انتظار می رود طی روزهای آینده همچنان شرایط غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا ادامه داشته باشد.
در دو روز پایانی هفته به سبب عبور امواجی از منطقه بارش های خفیف و پراکنده محتمل می باشد. همچنین روزهای شنبه و یکشنبه نیز به سبب ورود سامانه ای به منطقه بارشهای رگباری پراکنده با وزش باد نسبتا ًشدید و احتمال رعدوبرق را شاهد خواهیم بود. دمای هوا طی امروز با افزایش نسبی همراه شده و دیگر طی روزهای آینده در همین مقادیر باقی مانده و انتظار تغییرات قابل توجهی را نخواهیم داشت.