بارش های رگباری با وزش شدید باد به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری و در برخی مناطق مه آلود خواهیم بود که دربعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق با بارش های رگباری و […]

بارش های رگباری با وزش شدید باد

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری و در برخی مناطق مه آلود خواهیم بود که دربعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق با بارش های رگباری و رعد و برق همراه خواهد شد. طی روزهای جمعه و شنبه نیز وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید را شاهد خواهیم بود که با احتمال خیزش گرد و خاک، غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا نیز همراه خواهد شد.
دمای هوا تا پایان هفته با افزایش نسبی همراه شده ولی روز شنبه تا صبح یکشنبه دمای هوا موقتاً کاهش محسوس یافته و روز یکشنبه دمای کمینه در مناطق سردسیر استان به صفر و زیر صفر نیز خواهد رسید.