انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار شد به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی انجمن، انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار و بعد از تایید نهایی، علی مردانه به عنوان رئیس […]

انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار شد

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی انجمن، انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار و بعد از تایید نهایی، علی مردانه به عنوان رئیس هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
در متن اطلاعیه این انجمن برای معرفی اعضای جدید هیات مدیره آمده است:
«اعضای محترم انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان
با عرض سلام و احترام
انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما که در مورخ دوم مرداد ماه هزار و چهارصد و یک برگزار شده بود توسط نماینده وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و همچنین رئیس مجمع عمومی، به تایید رسید و انتخابات داخلی هیات مدیره انجمن در تاریخ یازدهم مرداد ماه هزار و چهارصد و یک برگزار شد.
با رای اکثریت هیات مدیره جناب آقای علی مردانه به عنوان (رئیس هیات مدیره)، آقای فرزاد رحمانی (نایب رئیس)، آقای رضا مسعودی (دبیر) و سرکار خانم سحر مصیبی به عنوان (خزانه دار) انتخاب شدند.
همچنین با رای هیات مدیره جناب آقای محمد حجت ذیجودی به عنوان مدیر کمیته عضویت، سرکار خانم نرجس ابراهیمی به عنوان مدیر کمیته رفاهی و آقای کاوه صباغ زاده برای مدیریت کمیته فرهنگی و آموزشی انتخاب شدند.
هیات مدیره جدید انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما در انتخابات داخلی مورخ سه شنبه یازدهم مرداد ماه هزار و چهارصد و یک با اکثریت آرا، تعیین سمت کردند.
لازم به یادآوری است که از شهریور ماه هزار و سیصد و نود هشت دانش اقباشاوی ریاست هیات مدیره این انجمن را بر عهده داشت.» امیدوارم براتون خبر   انتخابات انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برگزار شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-08-03 10:10:59