افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور  بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: تعداد سینماهای کشور از ۵۰۰ سینما در ابتدای فعالیت دولت، با افزایش حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ سینما افزایش یافته است. امیدوارم براتون خبر   […]

افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور  بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: تعداد سینماهای کشور از ۵۰۰ سینما در ابتدای فعالیت دولت، با افزایش حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ سینما افزایش یافته است. امیدوارم براتون خبر   افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-13 17:55:49