افزایش ورودی زندانیان مواد مخدر در زنجان به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در موضوع جرایم مواد مخدر و ورودی زندانیان در این موضوع به زندان، شاهد افزایش زندانی هستیم که باید در کنار مبارزه با فساد این موضوع مورد اهتمام جدی قرار گیرد و با انجام […]

افزایش ورودی زندانیان مواد مخدر در زنجان

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در موضوع جرایم مواد مخدر و ورودی زندانیان در این موضوع به زندان، شاهد افزایش زندانی هستیم که باید در کنار مبارزه با فساد این موضوع مورد اهتمام جدی قرار گیرد و با انجام اقدامات پیشگیرانه این روند افزایش را کاهش داد.