اعلام هیات انتخاب و داوری پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری اعلام هیات انتخاب و داوری پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهین جواهریان، بابک نکویی و حامد جعفری مسئولیت انتخاب و داوری […]

اعلام هیات انتخاب و داوری پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری اعلام هیات انتخاب و داوری پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهین جواهریان، بابک نکویی و حامد جعفری مسئولیت انتخاب و داوری آثار پویانمایی راه‌یافته به چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را بر عهده دارند.
چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ هاریکا تا ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. امیدوارم براتون خبر   اعلام هیات انتخاب و داوری پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-30 16:57:00