استقبال جوانان از جشنواره فیلم کوتاه به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری استقبال جوانان از جشنواره فیلم کوتاه  باوجود فشارهای فراوان به صاحبان آثار شرکت‌کننده در سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر برای تحریم این جشنواره ، گزارش ها حاکی از استقبال گسترده مردم از این جشنواره است. امیدوارم براتون خبر   استقبال جوانان […]

استقبال جوانان از جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری استقبال جوانان از جشنواره فیلم کوتاه  باوجود فشارهای فراوان به صاحبان آثار شرکت‌کننده در سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر برای تحریم این جشنواره ، گزارش ها حاکی از استقبال گسترده مردم از این جشنواره است. امیدوارم براتون خبر   استقبال جوانان از جشنواره فیلم کوتاه براتون مفید بوده باشه

 
2022-10-26 01:12:52