آغاز اعمال محدودیت کرونایی در بخش مشاغل در گیلان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : در این شرایط فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته متوقف خواهد شد. بعد از دو هفته ستاد استانی مقابله و مدیریت کرونا در زمینه ادامه […]

آغاز اعمال محدودیت کرونایی در بخش مشاغل در گیلان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت :

در این شرایط فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته متوقف خواهد شد.

بعد از دو هفته ستاد استانی مقابله و مدیریت کرونا در زمینه ادامه محدودیت فعالیت مشاغل با توجه به شرایط تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در شهرستان‌های نارنجی فعالیت مشاغل گروه‌های ۳ و ۴ متوقف می‌شود، گفت: در هر دو شرایط تنها مشاغل گروه یک که فعالیت آنها برای خدمات رسانی به مردم ضروری است می‌توانند فعالیت داشته باشند.