۹۴ مجله علوم پزشکی ایرانی دارای ضریب تاثیر هستند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۹۴ مجله علوم پزشکی ایرانی دارای ضریب تاثیر هستند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، از بین ۹۸ عنوان مجله علوم پزشکی دارای رتبه -علمی پژوهشی که در Clarivate Web of Science نمایه شده اند […]

۹۴ مجله علوم پزشکی ایرانی دارای ضریب تاثیر هستند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۹۴ مجله علوم پزشکی ایرانی دارای ضریب تاثیر هستند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، از بین ۹۸ عنوان مجله علوم پزشکی دارای رتبه -علمی پژوهشی که در Clarivate Web of Science نمایه شده اند که ۹۴ عنوان مجله دارای ضریب تأثیر (Impact Factor) یعنی بین یک دهم الی پنج و چهاردهم هستند.
ضریب تأثیر (Impact Factor) ضریب تاثیر یک مجله است که نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشر شده قابل استناد در دو سال پیش از آن را شامل می شود.
بعد از مجله Chemical Methodologies که متعلق به انتشارات سامی و دارای ضریب تأثیر معادل ۵٫۶ است بالاترین فاکتور تأثیر ۲۰۲۲ گزارش شده در بین مجلات علمی کل کشور متعلق به مجله Archives of Academic Emergency Medicine (۵.۴) است.
در حال حاضر در کشور ۱۷۵ عنوان مجله در Clarivate Web of Science لیست شده اند که ۹۸ تا از این مجلات که بالغ بر ۵۶ درصد می شود، دارای رتبه علمی _ پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور هستند امیدوارم براتون خبر   ۹۴ مجله علوم پزشکی ایرانی دارای ضریب تاثیر هستند براتون مفید بوده باشه

 
2023-07-23 17:33:26