۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه (ISC) […]

۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه (ISC) گفت: ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس حوزه‌های کلان پژوهشی فراوانی پژوهشگران در حوزه‌های پزشکی و سلامت ۳۳ درصد، چند رشته‌ای ۲۳ درصد، مهندسی ۲۰.۵ درصد، علوم پایه ۱۲ درصد، کشاورزی و محیط زیست ۱۰ درصد و علوم انسانی و اجتماعی ۱.۷ درصد است.
رئیس مؤسسه ISC بیان داشت: یکی از مهمترین مأموریت‌های موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فراهم آوردن امکان شناسایی و معرفی پژوهشگران پراستناد برتر است. زیرا پژوهشگران پراستناد برتر علمی مهمترین عامل رشد و توسعه نظام‌های علمی هستند و تعداد مؤسسات و پژوهشگران پر استناد، از معیارهای مرجعیت علمی در سطح جهان است.
وی افزود: مؤسسه ISC، آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر جهان در ۲۲ حوزه موضوعی علوم را بر اساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد جهان در سال ۲۰۲۳ را استخراج و پایش کرده است.
همانطور که در نمودار ۱ قابل مشاهده است، در سال ۱۴۰۲، ۹۳۸ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده اند که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد رشد داشته است. خوشبختانه در طی یک دهه گذشته آمار پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر کشور روند رو به رشدی داشته است.
نمودار ۱. فراوانی پژوهشگران پر استناد یک درصد برترجهان با وابستگی سازمانی ایرانی به تفکیک سال

سهم نهادهای علم و فناوری کشور از پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان
فاضل زاده گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۴۰ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴۸ درصد از سهم پژوهشگران پراستناد ایرانی را به خود اختصاص داده است. اطلاعات کامل مربوط به وابستگی سازمانی کلان سایر پژوهشگران پراستناد در جدول ۱ نشان داده شده است.
جدول ۱: توزیع فراوانی پژوهشگران پراستناد در وابستگی‌های سازمانی کلان

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دارای بیشترین تعداد پژوهشگر یک درصد هستند.
جدول ۲، سهم هر دانشگاه از تعداد پژوهشگران پر استناد شناسایی شده با وابستگی ایران را نشان می‌دهد:

سهم ۲۲ حوزه موضوعی از پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان
رئیس مؤسسه ISC گفت: بر اساس ۲۲ حوزه موضوعی طبق جدول ۳، ۲۳ درصد این پژوهشگران متعلق به حوزه پزشکی بالینی هستند. پس از حوزه پزشکی بالینی، حوزه موضوعی چند رشته‌ای با ۶/۲۲ درصد، بیشترین پژوهشگر پراستناد ایرانی را در برمی گیرد. حوزه موضوعی مهندسی با ۱۹ درصد رتبه‌ی سوم را در میان رشته‌های موضوعی به لحاظ فراوانی پژوهشگران پراستناد کسب کرده است. این سه رشته حدود ۶۵ درصد از کل پژوهشگران پراستناد ایران را به خود اختصاص داده است.
جدول ۳، تعداد پژوهشگران پراستناد کشور در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان به تفکیک حوزه موضوعی نشان می‌دهد:

نمودار ۲، فراوانی پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان به تفکیک حوزه‌های موضوعی شناسایی شده توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) طی سالهای اخیر را نشان می‌دهد.
نمودار ۲. پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان به تفکیک حوزه‌های موضوعی شناسایی شده توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) طی سالهای اخیر

در جدول ۴ فراوانی پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر به تفکیک حوزه‌های کلان پژوهشی نشان داده شده است.
جدول ۴. سهم پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان به تفکیک حوزه‌های کلان پژوهشی

اسامی پژوهشگران پراستناد برتر جهان به تفکیک دانشگاه و حوزه موضوعی در وبگاه مؤسسه ISC به آدرس https://hcr.isc.ac/ در دسترس است، چنانچه اسم پژوهشگری درج نشده است، می‌تواند با ارائه مستندات مراتب را به این مؤسسه اعلام کند. امیدوارم براتون خبر   ۹۳۸ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان براتون مفید بوده باشه

 
2023-11-13 18:05:41