۷ کشته بر اثر رانش زمین در نپال به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,به گفته مقامات محلی، ۷ نفر در روز شنبه در دو رانش زمین در غرب نپال کشته شدند. امیدوارم خبر  ۷ کشته بر اثر رانش زمین در نپال براتون مفید بوده باشه

۷ کشته بر اثر رانش زمین در نپال

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,به گفته مقامات محلی، ۷ نفر در روز شنبه در دو رانش زمین
در غرب نپال کشته شدند. امیدوارم خبر  ۷ کشته بر اثر رانش زمین در نپال براتون مفید بوده باشه