۷ نفر در حادثه معدن در لیبریا کشته شدند به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مقامات محلی از کشته شدن دست کم ۷ نفر در حادثه معدن در لیبریا خبر دادند. امیدوارم خبر  ۷ نفر در حادثه معدن در لیبریا کشته شدند براتون مفید بوده باشه

۷ نفر در حادثه معدن در لیبریا کشته شدند

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مقامات محلی از کشته شدن دست کم ۷ نفر در حادثه معدن در
لیبریا خبر دادند. امیدوارم خبر  ۷ نفر در حادثه معدن در لیبریا کشته شدند براتون مفید بوده باشه