۷۰۶ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۷۰۶ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد ۷۰۶ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده […]

۷۰۶ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ۷۰۶ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد ۷۰۶ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند که این تعداد نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ افزایش ۱۶.۹ درصدی، نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۸ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۳۳.۶ درصدی داشته است.
نقشه پراکندگی زمین لرزه در بهمن ماه

در این ماه ۱۶ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۹ خوی واقع در آذربایجان غربی در ۸ بهمن بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در این ماه بوده است.
استان‌های آذربایجان غربی با ۳۲۴ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۶۵ زمین لرزه، خراسان جنوبی با ۴۵ زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند.
همچنین استان تهران در هاریکاماه شاهد ثبت ۷ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۳.۳ در دماوند به ثبت رسید. امیدوارم براتون خبر   ۷۰۶ زمین لرزه در بهمن ماه ثبت شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-24 07:56:58