۶ واحد تولیدی نساجی در زنجان به بهره برداری می رسد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،علی یگانه فرد  رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: طی سال جاری ۶ واحد تولیدی نساجی در استان زنجان به بهره برداری می رسد و برای بیش از ۱۱ هزار نفر در استان شغل ایجاد می شود. […]

۶ واحد تولیدی نساجی در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،علی یگانه فرد  رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت:

طی سال جاری ۶ واحد تولیدی نساجی در استان زنجان به بهره برداری می رسد و برای بیش از ۱۱ هزار نفر در استان شغل ایجاد می شود.

بیش از پنج هزار نفر زنجانی در صنعت نساجی مشغول به کار هستند.طی ۱۴ ماه گذشته با کاهش تقاضای مانتو و شلوار مدارس و لغو مراسمات مختلف صنعت نساجی در استان دچار مشکلات زیادی شده است.

با بهره برداری این تعداد واحد نساجی برای بیش از ۱۱ هزار نفر در استان شغل ایحاد می شود و سهم اشتغال استان در حوزه نساجی افزایش می یابد.