۴۷۵ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه نرسید به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان غربی ،از ۶۴۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه تنها ۱۶۵ میلیون مترمکعب آن از سوی وزارت نیرو پرداخت شده است. محمد درویش، کارشناسان محیط‌زیست گفت: اگر تا پایان اردیبهشت این حق‌آبه پرداخت نشود خشکی دریاچه ارومیه بیشتر و […]

۴۷۵ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه نرسید

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان غربی ،از ۶۴۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه تنها ۱۶۵ میلیون مترمکعب آن از سوی وزارت نیرو پرداخت شده است.

محمد درویش، کارشناسان محیط‌زیست گفت: اگر تا پایان اردیبهشت این حق‌آبه پرداخت نشود خشکی دریاچه ارومیه بیشتر و به دنبال آن احتمال طوفان‌های گرد و خاک هم بیشتر می‌شود.

در واقع به بهانه کشاورزی دریاچه ارومیه را خشک می‌کنیم درحالی که خشک شدن دریاچه ارومیه می‌تواند کشاورزی را برای همیشه نابود کند.