۳۰۰۰ میلیارد خزانه فقط بابت دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی، از معاونین غذا و دارو خواست پیگیری نمایند تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار ابلاغی توسط خزانه به دانشگاه‌ها، صرفاً در محل دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود. وی […]

۳۰۰۰ میلیارد خزانه فقط بابت دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی، از معاونین غذا و دارو خواست پیگیری نمایند تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار ابلاغی توسط خزانه به دانشگاه‌ها، صرفاً در محل دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود.
وی افزود: با توجه به ابلاغ ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط خزانه به دانشگاه‌ها بابت پرداخت به شرکت‌های دارویی و ملزومات مصرفی، معاونین غذا و دارو باید موضوع را از معاونت توسعه پیگیری کرده تا صرفاً در محل دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود.
محمدی گفت: این موضوع مورد تاکید وزیر و معاون توسعه وزارت بهداشت نیز بوده است. امیدوارم خبر  ۳۰۰۰ میلیارد خزانه فقط بابت دارو و ملزومات مصرفی هزینه شود براتون مفید بوده باشه