۲۵۰۰ خانوار بر اثر سیل در شمال میانمار آواره شدند به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,روزنامه های محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که سیل بیش از ۲۵۰۰ خانوار را در چندین شهر در شمال میانمار به دنبال باران شدید و بالا آمدن سطح رودخانه آواره کرده است. امیدوارم خبر  ۲۵۰۰ خانوار […]

۲۵۰۰ خانوار بر اثر سیل در شمال میانمار آواره شدند

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,روزنامه های محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که سیل بیش
از ۲۵۰۰ خانوار را در چندین شهر در شمال میانمار به دنبال باران شدید
و بالا آمدن سطح رودخانه آواره کرده است. امیدوارم خبر  ۲۵۰۰ خانوار بر اثر سیل در شمال میانمار آواره شدند براتون مفید بوده باشه