۲۴۱ نفر دواطلب در زنجان تایید صلاحیت شدند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرماندار زنجان با بیان اینکه برای ششمین دوره از انتخابات شورهای شهر زنجان ۳۳۰ نفر ثبت نام کردند، گفت: ۲۴۱ نفر دواطلب در زنجان تایید صلاحیت شدند. رضا عسگری با بیان اینکه برای ششمین دوره از انتخابات شورهای شهر […]

۲۴۱ نفر دواطلب در زنجان تایید صلاحیت شدند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرماندار زنجان با بیان اینکه برای ششمین دوره از انتخابات شورهای شهر زنجان ۳۳۰ نفر ثبت نام کردند، گفت: ۲۴۱ نفر دواطلب در زنجان تایید صلاحیت شدند.

رضا عسگری با بیان اینکه برای ششمین دوره از انتخابات شورهای شهر زنجان ۳۳۰ نفر ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد ۳۰۳ نفر برای شهر زنجان، ۱۴ نفر ارمغانخانه و ۱۳ نفر برای نیک پی است.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۲۴۱ نفر دواطلب در زنجان تایید صلاحیت شدند که از این تعداد ۲۲۲ نفر زنجان، هفت نفر ارمغانخانه و ۱۱ نفر نیک پی است و ۷۷ نفر رد صلاحیت شدند که از این تعداد ۶۸ نفر از شهر زنجان، هفت نفر از ارمغان خانه و دو نفر هم از نیک پی انصراف دادند.

عسگری فرماندار زنجان گفت: در مجموع از زمان ثبت نام ششمین دوره شورای شهر تاکنون ۱۴ داوطلبان شهرستان انصراف دادند.

عسگری تاکید کرد: داوطلبان تایید صلاحیت نشده چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند.