۲۳۰ هزار مکاتبه سازمان غذا و دارو در ۹ ماه به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، امیری، با بیان اینکه پذیرش نامه به عنوان یک «ابزار ارتباطی» قرن‌ها زمان برده است، تصریح کرد: نامه‌ها حافظه‌ی یک سازمان هستند و می‌توانند مسیر رویدادها و تصمیم‌ها و اقدامات را ثبت […]

۲۳۰ هزار مکاتبه سازمان غذا و دارو در ۹ ماه

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، امیری، با بیان اینکه پذیرش نامه به عنوان یک «ابزار ارتباطی» قرن‌ها زمان برده است، تصریح کرد: نامه‌ها حافظه‌ی یک سازمان هستند و می‌توانند مسیر رویدادها و تصمیم‌ها و اقدامات را ثبت و ضبط کنند و به عنوان مستندات قابل وثوق در تاریخچه سازمان نقش اساسی ایفا نمایند.
وی، ارتقا، ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرایندهای درون سازمانی اداره اسناد و سامانه اتوماسیون اداری و ارتقا، ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرایندهای درون سازمانی اداره اسناد و سامانه اتوماسیون اداری به منظور به حداقل رساندن خطاهای کاربری را از جمله مهم‌ترین اقدامات اداره متبوعش دانست و شناسایی سازمان‌ها و شرکت‌های دارای مکاتبات با حجم بالا و اعلام نحوه برقراری ارتباط الکترونیکی جهت ارسال و دریافت مکاتبات فیمابین را از نکات حائز اهمیت اداره اسناد و مکاتبات سازمان غذا و دارو عنوان کرد.
امیری، آمار مکاتبات سازمان در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای آذر ماه را معادل ۶۸۸۸۶ مکاتبات صادره و ۳۱۵۹۴۴ مکاتبات وارده ارزیابی کرد و در توضیح بیشتر آمار نامه‌های وارده را که به صورت حضوری ثبت شدند ۱۹۵۱۸ فقره و ثبت غیرحضوری را ۱۳۹۹۳۰ فقره بیان کرد.
وی افزود: از منظر رئیس اداره اسناد و مکاتبات اداری سازمان غذا و دارو، افزایش بیش از ۷ برابری ثبت نامه‌های غیرحضوری به حضوری اتفاق امیدوار کننده‌ای است که تلاش سازمان غذا و دارو را در حرکت به سمت دولت الکترونیک تأیید می‌کند. امیدوارم خبر  ۲۳۰ هزار مکاتبه سازمان غذا و دارو در ۹ ماه براتون مفید بوده باشه