گونه جدید میکروبی به نام «مارینوباکتر» معرفی شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  گونه جدید میکروبی به نام «مارینوباکتر» معرفی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم های متفاوت، از نظر دستیابی به سویه […]

گونه جدید میکروبی به نام «مارینوباکتر» معرفی شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  گونه جدید میکروبی به نام «مارینوباکتر» معرفی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم های متفاوت، از نظر دستیابی به سویه های ارزشمند میکربی دارای پتانسیل فراوانی است.
میکروارگانیسم های نمک دوست که زیرمجموعه ای از میکروارگانیسم های افراطی پسند یا اکسترموفیل محسوب می شوند، از میکروارگانیسم هایی هستند که به علت ویژگی های فیزیولوژیک دارای کاربردهای بیوتکنولوژیک فراوانی هستند و در صنایع مختلف می توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند.
در پژوهشی که توسط شکوفه رفیعیان و همکارانشان؛ بدنبال بررسی که بر روی جمعیت میکربی نمک دوست دریاچه ی اینچه برون واقع در استان گلستان انجام پذیرفت، سویه ی جدیدی از جنس Marinobacter و خانواده Marinobacteraceae کشف شد که پس از مطالعات پلی فازیک به عنوان گونه ی جدید Marinobacter iranensis به جامعه ی علمی معرفی شد.
این سویه که معرفی آن در ژورنال IJSEM به چاپ رسیده است، در کاتالوگ بانک میکروارگانیسم ها با شماره ی دسترسی IBRC-M ۱۱۰۲۳ ثبت و قابل ارائه به محققان است.
برای دسترسی به مقاله به اینجا مراجعه کنید. امیدوارم براتون خبر   گونه جدید میکروبی به نام «مارینوباکتر» معرفی شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 18:02:55