گرانی لبنیات مربوط به گرانی نهاده های دامی است به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،رئیس اتحادیه صنف عمده‌ فروشان مواد غذایی مشهد گفت: متاسفانه داستان همیشگی افزایش قیمت نهاده های دامی دامداران را بر آن داشته تا حدود ۱۵ درصد قیمت شیر خام را برای ارائه به کارخانجات افزایش بدهند که […]

گرانی لبنیات مربوط به گرانی نهاده های دامی است

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،رئیس اتحادیه صنف عمده‌ فروشان مواد غذایی مشهد گفت:

متاسفانه داستان همیشگی افزایش قیمت نهاده های دامی دامداران را بر آن داشته تا حدود ۱۵ درصد قیمت شیر خام را برای ارائه به کارخانجات افزایش بدهند که البته این افزایش غیر قانونی بوده است.

این افزایش قیمت برای کارخانه جات تولید کننده بوده و قیمت مصرف کننده به قوت خویش و به قیمت قبل باقی است و هیچ توزیع کننده و فروشنده ای مجاز به افزایش قیمتی نیست.