گازهای کُشنده خودروها در تونل‌های بزرگ/ دو توصیه مهم به رانندگان به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، افشین امینی، اولین نشانه گازگرفتگی را سردرد یا اصطلاحاً احساس گیجی دانست و گفت: هرگز در فاصله نزدیک بخاری و یا سایر سوخت‌های فسیلی نخوابید. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی […]

گازهای کُشنده خودروها در تونل‌های بزرگ/ دو توصیه مهم به رانندگان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، افشین امینی، اولین نشانه گازگرفتگی را سردرد یا اصطلاحاً احساس گیجی دانست و گفت: هرگز در فاصله نزدیک بخاری و یا سایر سوخت‌های فسیلی نخوابید.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه ایجاد تهویه در منطقه‌ای که گاز co منتشر شده بسیار اهمیت دارد، افزود: به محض اینکه متوجه شدید گاز سمی در فضا منتشر شده و یا فردی دچار گازگرفتگی شده فوراً او را از محیط دور کنید و یا به جایی منتقل کرده تا هوای تازه استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر فرد دچار ایست قلبی شده باید برای او احیای قلبی ریوی انجام شود و یا در مواردی که تنگی نفس یا کاهش سطح هوشیاری دارد، ضمن تماس با اورژانس اقدامات اولیه مثل قرار گرفتن در هوای تازه برای او انجام شود.
امینی درباره گازگرفتگی ناشی از ترافیک‌های سنگین در تونل‌های بزرگ، افزود: داخل تونلی که انتهای تونل بسته شده یا ترافیک ایستا دارد، به هیچ عنوان ماشین خود را روشن نگه ندارید، ضمن اینکه به محض ورود به تونل شیشه‌ها بالا باشد و در فضای ماشین تنفس کنید.
به گفته فلوشیپ طب اورژانس، فضای تونلی که در آن خودروهای زیادی در ترافیک گیر افتاده و اغلب آنها روشن هستند، به شدت مسموم کننده و کُشنده است. امیدوارم خبر  گازهای کُشنده خودروها در تونل‌های بزرگ/ دو توصیه مهم به رانندگان براتون مفید بوده باشه