کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت کشور (نیماد)، گفت: پیرو جلسه مرجعیت […]

کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت کشور (نیماد)، گفت: پیرو جلسه مرجعیت علمی و جلسه شورای راهبردی نیماد مصوب شد که از نخبگان پژوهش و فناوری کشور در راستای نگهداشت آنها، گرنت های تشویقی (کمک هزینه های تشویقی) در موسسه نیماد راه اندازی شود.
وی افزود: به این منظور برای استادیاران جوان با Index-H بالای ۲۰، کمک هزینه ۵۰ میلیون تومانی و برای دانشمندان یک درصد، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین برای فناوران برتر، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
علاقه مندان می توانند با پیگیری از وب سایت موسسه به آدرس http://nimad.ac.ir/ از جزییات فراخوان آگاه شوند امیدوارم براتون خبر   کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-11-07 18:06:17