کمترین نرخ باروری در خراسان رضوی به مشهد رسید به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون میانگین نرخ کلی باروری در شهرستانهای زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی به ۱.۹ فرزند کاهش یافته که نشان دهنده رشد منفی جمعیت است. […]

کمترین نرخ باروری در خراسان رضوی به مشهد رسید

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

هم اکنون میانگین نرخ کلی باروری در شهرستانهای زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی به ۱.۹ فرزند کاهش یافته که نشان دهنده رشد منفی جمعیت است.

در میان شهرستانهای خراسان رضوی خواف و تایباد با نرخ باروری ۳.۲ و شهرستان مشهد با نرخ باروری یک فرزند به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص باروری را در استان به خود اختصاص داده‌اند.