کمبودهای دارویی هر ماه اعلام می شود/ دیگران ایجاد نگرانی نکنند به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور، با اشاره به اینکه کمبودهای دارویی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده سامانه‌ای از چند مسیر قابل جمع آوری است، افزود: سازمان غذا و دارو تنها مرجع اعلام کمبودهای […]

کمبودهای دارویی هر ماه اعلام می شود/ دیگران ایجاد نگرانی نکنند

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور، با اشاره به اینکه کمبودهای دارویی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده سامانه‌ای از چند مسیر قابل جمع آوری است، افزود: سازمان غذا و دارو تنها مرجع اعلام کمبودهای دارویی در کشور است و اظهار نظرهای افراد غیرمتخصص تنها باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می‌شود.
وی با اشاره به دسترسی‌های ایجاد شده برای معاونین غذا و دارو در سامانه تیتک به منظور رصد اقلام دارویی توزیع شده در سراسر کشور، گفت: در این سامانه موجودی هر معاونت به صورت ریز اقلام دارویی و بر اساس IRC موجود است و هر معاونت در صورت بروز کمبود می‌تواند موجودی سایر استان‌ها را رصد و اقدام مقتضی را انجام دهد.
پیکان‌پور افزود: کمبودهای دارویی به دو شکل کمبودهای جهانی و کشوری مطرح است که کمبودهای جهانی باید از مسیر منطقی کردن تجویز و مصرف مدیریت شود؛ کمبودهای کشوری نیز از طریق افزایش تولید، واردات موازی و مدیریت توزیع از طریق جابجایی منابع موجود شرکت‌های پخش قابل رفع است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اظهارات افراد غیرمسئول در این خصوص نمی‌تواند معیار درستی برای رسانه‌ها باشد، چرا که مرجع اصلی اعلام وضعیت تأمین دارو، سازمان غذا و دارو بوده و بهتر است در مورد چنین موضوعاتی که باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و نگرانی بیماران می‌شود، استناد به مطالب متولی مرجع در اولویت قرار گیرد.
وی با انتقاد از کسانی که بدون مستندات و صرفاً به دلیل عدم یافتن دارویی در یک مکان خاص آن را به تمامی داروها بسط داده و کمبودها را عمومی اعلام می‌کنند، گفت: فهرست کمبودها ماهانه توسط سازمان غذا و دارو رسماً اعلام می‌گردد. امیدوارم خبر  کمبودهای دارویی هر ماه اعلام می شود/ دیگران ایجاد نگرانی نکنند براتون مفید بوده باشه