کلینیک مشاوره و منتورینگ شناختی تاسیس شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کلینیک مشاوره و منتورینگ شناختی تاسیس شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، امروزه بازی سازی یکی از بازارهای فعال، خلاق و با گردش مالی بالا در دنیا محسوب می شود و […]

کلینیک مشاوره و منتورینگ شناختی تاسیس شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کلینیک مشاوره و منتورینگ شناختی تاسیس شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، امروزه بازی سازی یکی از بازارهای فعال، خلاق و با گردش مالی بالا در دنیا محسوب می شود و در کشور ما نیز در کنار کسب و کارهای سنتی این حوزه، بازی سازی در حوزه کسب و کارهای نوپا از محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده و اقبال به آن در حال افزایش است.
بازی یک ابزار بسیار اثربخش در سنجش و تقویت مهارت های شناختی در کودکان و بزرگسالان محسوب می شود.
مهارت های شناختی از جمله مهارت های حیاتی برای زندگی روزمره، زندگی اجتماعی و حتی حضور در محیط های پیچیده تر مانند محیط-های شغلی است، این مهارت ها به رشد مغز مربوط می شود و شامل نحوه پردازش اطلاعات، تشخیص الگوهای رفتاری و تجزیه و تحلیل موقعیت ها و پاسخ به آن می شود.
باتوجه به اینکه مهارت های شناختی از رفتارهای خیلی ساده تا بسیار پیچیده را در بر می گیرد، هرقدر این مهارت ها بیشتر پرورش داده شوند، فرد در محیط های مختلف بهتر می تواند از این مهارت ها استفاده کند.
در همین راستا ارتقای مهارت های شناختی در زمره دغدغه ها نهادهای مربوطه در کشور قلمداد می شود و بعد شناختی بازی ها و اسباب بازی ها، توسط نهادهای سیاستگذار و متولی ارائه مجوز به بازی ها و اسباب بازی ها مورد توجه ویژه قرار می گیرد.
به همین دلیل مرکز مشاوره و منتورینگ شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایجاد شد. امیدوارم براتون خبر   کلینیک مشاوره و منتورینگ شناختی تاسیس شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-12 15:02:23