کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد  به گزارش خبرنگار هاریکا، رجبعلی برزویی در حاشیه جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه مذکور گفت: موضوع دستور جلسه ۱۷۲ شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور، […]

کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد  به گزارش خبرنگار هاریکا، رجبعلی برزویی در حاشیه جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه مذکور گفت: موضوع دستور جلسه ۱۷۲ شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور، تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به بنیاد ملی علم ایران بود.
وی افزود: این صندوق سال ۱۳۸۲ تشکیل شد و بعد از تشکیل معاونت علمی ذیل نظر معاونت علمی فعالیت خود را ادامه داد و وظیفه این صندوق به نوعی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بود.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به رویکرد جدید و نیازهای موجود کشور، این صندوق در حوزه های پژوهش‌های پایه و پژوهش های کاربردی و نیز بخش‌هایی که در آن خلاء دارد و کسی متولی آنها نیست، بنیاد ملی علم ایران شکل گرفت که بتواند مرجعیت علمی و فناوری را کسب کند یعنی ذیل سیاست های علم و فناوری که در نقشه جامع علمی کشور وجود دارد، سیاست ها را پیاده سازی کند.
برزویی گفت:‌ حمایت از پژوهش‌های بنیادی و پژوهش های پایه و توسعه نظام مند علوم پایه و علوم انسانی از ماموریت های جدید بنیاد ملی علمی ایران است و در واقع برای حل مسایل کشور حمایت کند.
وی افزود: بنیاد در این حوزه به فناوری ها ورود نخواهند کرد و تا مرز فناوری کارها را جلو خواهد برد.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برنامه های هدفمند پژوهش، ایجاد جریان ملی ترویج علم، همکاری بین المللی، شفافیت در حوزه ها و عملکرد آن و نظام سازی و اعتبار سنجی و مدال های علمی از دیگر ماموریت های این مجموعه است.
وی گفت: امروز در ستاد نقشه با کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران موافقت و تصویب و نیز مقرر شد که اساسنامه در دو هفته با کمک دست اندرکاران خود معاونت علمی و دستگاه‌های ذیربط در ستاد علم نهایی شود و در جلسه بعدی ستاد نقشه بررسی شود. در صورتی که در جلسه ستاد نقشه مصوب شد برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا می شود.
برزویی درپاسخ به سئوال هاریکا درباره آخرین وضعیت سند امنیت غذایی نیز گفت: سند ملی امنیت غذایی نهایی شده است و در جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تایید شد. امیدوارم براتون خبر   کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-13 07:09:55