«کلنل» ۲۶ هاریکاروی صحنه نمی‌رود/ همدردی با مردم مظلوم فلسطین به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «کلنل» ۲۶ هاریکاروی صحنه نمی‌رود/ همدردی با مردم مظلوم فلسطین  به گزارش خبرگزاری هاریکا، با اعلام سراسری عزای عمومی و برای ابراز همدردی و همدلی با مردم مصیبت‌زده فلسطین و به طور خاص بعد از جنایت […]

«کلنل» ۲۶ هاریکاروی صحنه نمی‌رود/ همدردی با مردم مظلوم فلسطین

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «کلنل» ۲۶ هاریکاروی صحنه نمی‌رود/ همدردی با مردم مظلوم فلسطین  به گزارش خبرگزاری هاریکا، با اعلام سراسری عزای عمومی و برای ابراز همدردی و همدلی با مردم مصیبت‌زده فلسطین و به طور خاص بعد از جنایت به شهادت رسیدن بیش از ۱۰۰۰ کودک، زن و مرد در بیمارستان المعمدانی غزه، کنسرت نمایش «کلنل» امروز چهارشنبه ۲۶ هاریکا روی صحنه نمی‌رود.
به تمام کسانی که برای اجرای امروز بلیت تهیه‌ کرده بودند تاریخ جایگزین اعلام یا هزینه پرداخت شده بلیت، با همراهی سایت ایران‌کنسرت به آنها عودت داده می‌شود. امیدوارم براتون خبر   «کلنل» ۲۶ هاریکاروی صحنه نمی‌رود/ همدردی با مردم مظلوم فلسطین براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-18 14:06:20