کشف ۸۰۰ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در کرمانشاه به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،رییس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه گفت: بیش از ۸۰۰ کیلوگرم مرغ فله ای غیر بهداشتی در شهرستان کرمانشاه کشف و امحاء شد. در این بازرسی ها یک واحد متخلف عرضه گوشت مرغ شناسایی و پلمب شد. از مردم میخواهیم مرغ […]

کشف 800 کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در کرمانشاه

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،رییس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه گفت:

بیش از 800 کیلوگرم مرغ فله ای غیر بهداشتی در شهرستان کرمانشاه کشف و امحاء شد.

در این بازرسی ها یک واحد متخلف عرضه گوشت مرغ شناسایی و پلمب شد.

از مردم میخواهیم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید کشتارهای غیرمجاز در معابر جدا خودداری کنند.