کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم به گزارش کانال خبری ایران از اخبار کرمان ،سرهنگ عبدالعلی روانبخش  جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پلیس در روستای خواجه عسکر بم ۲۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در دل زمین را کشف کردند

کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار کرمان ،سرهنگ عبدالعلی روانبخش  جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پلیس در روستای خواجه عسکر بم ۲۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در دل زمین را کشف کردند