کشف کارگاه غیرمجاز بسته بندی مرغ در بابل به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،سرهنگ مرتضی رمضانی  فرمانده سپاه بابل گفت:  فردی که با خرید مقدار زیادی مرغ از واسطه‌ها به نرخ مصوب دولتی، آنها را در کارگاه غیرمجاز بدون رعایت مسائل بهداشتی قطعه قطعه می کرد و در بازار آزاد می‌فروخت با […]

کشف کارگاه غیرمجاز بسته بندی مرغ در بابل

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،سرهنگ مرتضی رمضانی  فرمانده سپاه بابل گفت:

 فردی که با خرید مقدار زیادی مرغ از واسطه‌ها به نرخ مصوب دولتی، آنها را در کارگاه غیرمجاز بدون رعایت مسائل بهداشتی قطعه قطعه می کرد و در بازار آزاد می‌فروخت با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه در یکی از روستا‌های بابل دستگیر شد.