کشف داروهای قاچاق از یک عطاری در رشت به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،منصور انصاری مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان این داروهای قاچاق را در بازرسی از یک عطاری در رشت کشف کردند. منصور انصاری اضافه کرد: متهم به پرداخت ۱۹ میلیون و […]

کشف داروهای قاچاق از یک عطاری در رشت

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،منصور انصاری مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان این داروهای قاچاق را در بازرسی از یک عطاری در رشت کشف کردند.

منصور انصاری اضافه کرد: متهم به پرداخت ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد محکوم شد