کشف اشیای تاریخی در کاوش‌های تپه باستانی منجوق طارم به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان از کشف ۲۷ ظرف سفالی تاریخی با قدمت سه هزار سال در کاوش های تپه باستانی منجوق در روستای انذر شهرستان طارم خبر داد. این اشیا شامل ۱۳ ظرف سفالی، ۲ پیکرک انسانی، […]

کشف اشیای تاریخی در کاوش‌های تپه باستانی منجوق طارم

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان از کشف ۲۷ ظرف سفالی تاریخی با قدمت سه هزار سال در کاوش های تپه باستانی منجوق در روستای انذر شهرستان طارم خبر داد.

این اشیا شامل ۱۳ ظرف سفالی، ۲ پیکرک انسانی، یک سردوک، یک صدف، هفت عدد سنجاق سرمفرغی به همراه ادوات حفاری است.

مأموران یگان به محل مورد نظر عزیمت کرده اما نتوانستند ۶ حفار را دستگیر کنند.