کرونایی‌های بیمارستان خلخال دو برابر افزایش یافت به گزارش اخبار کرونا در خلخال فرماندار خلخال گفت: شمار مبتلایان کرونای بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان در هفته جاری دو برابر نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. وی اظهار کرد: حرکت نمودار مبتلایان کرونا در خلخال به صورت ستون افقی و در حال […]

کرونایی‌های بیمارستان خلخال دو برابر افزایش یافت

به گزارش اخبار کرونا در خلخال فرماندار خلخال گفت: شمار مبتلایان کرونای بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان در هفته جاری دو برابر نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.


وی اظهار کرد: حرکت نمودار مبتلایان کرونا در خلخال به صورت ستون افقی و در حال بالا رفتن بوده و در صورت ادامه چنین وضعیت بحرانی و با توجه به محدودیت جا و تعداد اندک تخت‌های باقیمانده ناچار به برپایی بیمارستان صحرایی در سالن‌های ورزشی کارگران و ساختمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم شد.