کاهش ۶۷ درصدی کمبودهای دارویی در ۱۴۰۲ به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور گفت: کمبودهای دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در هاریکا ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان ۱۴۰۱ به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید. […]

کاهش ۶۷ درصدی کمبودهای دارویی در ۱۴۰۲

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور گفت: کمبودهای دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در هاریکا ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان ۱۴۰۱ به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید.
وی افزود: طی سال ۱۴۰۲ تمامی ظرفیت‌های تولید به کار گرفته شده و با بازخوانی کامل برنامه‌های تولید شرکت‌ها، همزمان با اعطا مجوز مکفی برای تأمین نیاز ۱۸ ماه آینده کشور، روند تأمین دارو به طوری جدی تسهیل شد.
پیکان‌پور ادامه داد: جلسات تعاملی با سندیکاها و انجمن‌های مربوطه برگزار شد و با آسیب شناسی فرآیندها، تسریع جدی در روند فعالیت‌های جاری شرکت‌ها در سازمان صورت پذیرفت.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه در سال گذشته مدت زمان انتظار بازدید GMP شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از بیش از ۴ ماه به کمتر از ۱.۵ ماه کاهش یافت، گفت: همچنین میزان صدور و تمدید پروانه‌های دارویی در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ رسید. امیدوارم خبر  کاهش ۶۷ درصدی کمبودهای دارویی در ۱۴۰۲ براتون مفید بوده باشه