کاهش فعالیت سامانه بارشی در خوزستان به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش فعالیت سامانه بارشی در استان تا شامگاه دوشنبه خبر داد. امیدوارم خبر  کاهش فعالیت سامانه بارشی در خوزستان براتون مفید بوده باشه

کاهش فعالیت سامانه بارشی در خوزستان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش فعالیت سامانه
بارشی در استان تا شامگاه دوشنبه خبر داد. امیدوارم خبر  کاهش فعالیت سامانه بارشی در خوزستان براتون مفید بوده باشه