کارآمدسازی نظام سلامت کشور با همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کارآمدسازی نظام سلامت کشور با همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در بیست و چهارمین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور با تشکر از زحمات دانشگاه […]

کارآمدسازی نظام سلامت کشور با همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  کارآمدسازی نظام سلامت کشور با همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در بیست و چهارمین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور با تشکر از زحمات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در برگزاری کنگره عنوان کرد: یکی از خواسته های حاکمیت از محققان دستیابی به مرجعیت علمی و ورود به عرصه سرآمدان علمی دنیا است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تصریح کرد: اولین نکته نیروی انسانی است. نبود نیروی انسانی توانمند و متخصص یکی از عوامل ناکارآمدی است. استفاده از داروهای با کیفیت پایین، تجویز غیرمنطقی دارو و داروهای با استاندارد پایین یا حتی تقلبی از دیگر عوامل ناکارآمدی است.
وی خاطرنشان کرد: فساد و عدم رعایت اصول اخلاقی، کافی نبودن فضاهای بیمارستانی، کمبود تخت و … که شاید چندان هم به پژوهش مربوط نباشد در این فهرست دیده می‌شوند.
پناهی با اشاره به اینکه برای کارآمدسازی نظام سلامت ابتدا باید تهدیدات نظام سلامت مانند مسایل مربوط به آب و هوا و اقلیم، اعتیاد، جمعیت، بیماری‌های نوظهور و بازپدید و غیره مدیریت شود، اظهار داشت: همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران یکی از راه‌های کارآمدسازی است. همگرایی یکی از اهداف مستتر در برگزاری تمامی این کنگره هاست.
وی یادآور شد: جایزه مصطفی (ص) که اخیرا در اصفهان برگزار شد نشان داد چه بزرگان علم و دانش مسلمان و مومنی در دنیا فعال هستند و باید جهت ایجاد همگرایی با این بزرگان جهت رسیدن به مرجعیت علمی ضروری تلاش کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه یکی از اصول دستیابی به مرجعیت علمی از طریق همگرایی اجزا رخ می‌دهد، تصریح کرد: تولید فناوری و ترجمان فناوری و تولید دانش و کاربست دانش بخش‌های محوری این همگرایی است.
وی با اشاره به اینکه دیپلمات سیاسی وقتی برای مذاکره به کشور دیگر مراجعه می‌کند، منافع کشور را باید در اولویت خود قرار دهد خاطرنشان کرد: هنگامیکه از کشور محقق یا پژوهشگری در کشورهای دیگر حضور دارد باید مانند یک دیپلمات رفتار و عمل کند، وگرنه ایجاد ارتباطات صرف با کشورهای دیگر منجر به مرجعیت علمی نمی‌شود.
پناهی با اشاره به سه اصل «جریان سازی پژوهش»، «همتاپروری پژوهش» و «بهره وری» اظهار داشت: این سه اصل با مشارکت و حضور محققان جوان و دانشجو می تواند منجر به افزایش بهره‌وری علمی در کشور شود.
وی عنوان کرد: در جشنواره بزرگ رازی که از بزرگترین رویدادهای کشور است، برای دانشجویان کمیته جداگانه ای ترتیب داده شد تا دانشجویان با محققان باسابقه و کارکشته وارد رقابت غیرعادلانه نشوند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: حمایت‌های مستقیم و بدون واسطه در راستای تحقیقات مسئله محور از طریق کمیته ویژه دانشجویی در موسسه نیماد در نظر گرفته شده است. امیدوارم براتون خبر   کارآمدسازی نظام سلامت کشور با همگرایی دانشگاهیان و پژوهشگران براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-04 16:32:28