چین برای تحقیقات علم و فناوری مرزهای اخلاقی تعیین می کند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  چین برای تحقیقات علم و فناوری مرزهای اخلاقی تعیین می کند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از گیزموچاینا، این اقدام از سوی وزارت علم و فناوری چین برای تضمین استفاده از علم و دانش برای […]

چین برای تحقیقات علم و فناوری مرزهای اخلاقی تعیین می
کند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  چین برای تحقیقات علم و فناوری مرزهای اخلاقی تعیین می
کند 
به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از گیزموچاینا، این اقدام از سوی وزارت علم و فناوری چین برای تضمین استفاده از علم و دانش برای اهداف خوب انجام می شود.
چنین تحولی نخستین بار است که در چین انجام می شود و این کشور را به یکی از پیشروان ایجاد دستورالعمل اخلاقی در حوزه هایی مانند تحقیقات روی انسان و حیوانات و همچنین هوش مصنوعی تبدیل می کند.
در میان حوزه هایی که نیازمند تاییدیه کارشناسان ثالث هستند، مدل های الگوریتمی با تاثیرگذاری اجتماعی، رابط های مغز و رایانه تهاجمی و سیستم های تصمیم گیری خودکار که روی سلامت و امنیت تاثیر می گذارند نیز قرار دارند.
قوانین جدید چین شبیه یک قطب نما در گستره ای عمل می کند که با سردرگمی های اخلاقی متعددی روبرو است. یک نمونه از این موارد، محقق چینی بود که تحقیقاتش به تولد نخستین نوزادان مهندسی ژنتیک شده جهان منجر و بعدا به دلیل عملکردهای پزشکی غیرقانونی به زندان محکوم شد.
از سوی دیگر ممکن است چنین دستورالعملی نوآوری را مشکل تر کند. ایجاد کمیته بررسی اخلاقی با حداقل ۷ عضو ممکن است روند اجرای پروژه های تحقیقاتی را کندتر کند. این کمیته ها اجازه دارند پروژه ها را لغو کنند و یک مانع برای پیشرفت های سریع السیر علمی به حساب می آیند.
علاوه بر آن دستورالعمل مذکور سایه ای عظیم روی حوزه های تحقیقاتی حساسی می اندازد که نیازمند داده ها و الگوریتم های مختلف است. این بخش، جزئی جدانشدنی از توسعه هوش مصنوعی است. چنین اقداماتی روی موضع چین در رقابت جهانی در حوزه فناوری تاثیر می گذارد. امیدوارم براتون خبر   چین برای تحقیقات علم و فناوری مرزهای اخلاقی تعیین می
کند
براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-11 18:05:22