به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار خوزستان ،مشاور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت : پیک بعدی کرونا با روشن شدن کولرها در خوزستان و حضور اعضای خانواده ها در فضای بسته و بدون تهویه اتفاق می افتد. بهترین اقدام برای مهار کرونا، افزایش سطح سواد مردم در خصوص کروناست، با توجه […]

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار خوزستان ،مشاور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت :

پیک بعدی کرونا با روشن شدن کولرها در خوزستان و حضور اعضای خانواده ها در فضای بسته و بدون تهویه اتفاق می افتد.
بهترین اقدام برای مهار کرونا، افزایش سطح سواد مردم در خصوص کروناست، با توجه به شیوع کرونای انگلیسی در خوزستان امکان شیوع بیشتر به ویژه در فضاهای بسته مورد انتظار است.
حدود ۸۵ درصد مردم ممکن است علائم کرونا داشته باشند ولی بروز ندهند و تا زمانی که ۷۰ درصد مردم واکسن کرونا نزده‌اند پروتکل‌های بهداشتی باید رعایت شود.