پیشنهاد افزایش مزد ۱۴۰۰؛ از ۷۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون “خدائی” ، نماینده کارگران در شورای عالی کار: به گزارش خبرگزاری هاریکا آخرین پیشنهاد دولت ها در شورای عالی کار ۳۴٫۲ درصد افزایش در کل اقلام مزدی است ، با این مدل رقم افزایش درآمد کارگران یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود. […]

پیشنهاد افزایش مزد ۱۴۰۰؛ از ۷۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون

“خدائی” ، نماینده کارگران در شورای عالی کار: به گزارش خبرگزاری هاریکا
آخرین پیشنهاد دولت ها در شورای عالی کار ۳۴٫۲ درصد افزایش در کل اقلام مزدی است ، با این مدل رقم افزایش درآمد کارگران یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود.
آخرین نظر کارفرمایان افزایش ۳۴ درصدی فقط بر اساس دستمزد و ثابت نگه داشتن سایر موارد است و با این حساب درآمد کارگران حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش می یابد.
کار پیشنهاد گروه کار بر افزایش درآمد کارگران به میزان ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان متمرکز بود. ما تقاضا داریم حداقل ۸۰۰۰۰۰ تومان به پایه دستمزد اضافه شود و مابقی آن را به مزایای مزد اختصاص دهیم.
با ۳۴٪ افزایش هزینه های زندگی در طول سال قابل جبران نیست.

  • منبع خبر : تسنیم